Shadow on Concrete Wall

חניכה נשמתית והחיבור לאדמה

תהליך עומק חוויתי המתמקד בהתחברות עם הטבע האמיתי והמהותי שלנו דרך שילוב תכנים הנוגעים במיניות, רוחניות ותקשורת. במהלך הקורס אנו נוגעים וחווים תרגילים וידע מהותי המחבר אותנו לעצמנו, לשבטיות ונוצרת טרנספורמציה אישית  דרך שחרור דפוסים, קבלה עצמית ושיקוף.

 

מי אנחנו בעצם ? הקורס מתמקד בשאלות בסיסיות ופילוסופיות כגון מי אנחנו בעצם,

תוך כדי הבנה של הפרספקטיבה של האדם ביחס לכל העולם

 

חוקי הקיום שפועלים מסביבנו - 7 חוקי הקיום של הקביליון

 

שלושת המעגלים שסובבים אותנו בתקשורת תמידית (פרסונלי, טרנספרסונל והחור השחור)

 

חיבור למקור האהבה הגדול, אותנטיות

 תקשורת פנימית וחיצונית : הדרך שבה אני מתקשרת עם הסביבה ועם עצמי בהקבלה.

 

 השלם של הנשמה - החתונה של הגברי והנשי בתוכינו

 

 טכניקות לשחרור מחסומים רגשיים

 

 עבודה עם חסמים, אנרגטיים, פיזיים, רגשיים

 

עבודה על אמונות מגבילות

חיבור אותנטי לעצמי ולזרם האקסטטי.

הקורס עתיד להפתח בסוף שנת 2022

222.jpeg
111.jpeg
888.jpeg