Search
  • Marina Kushnir

זה רק הפחד מהפחד עצמו

כשפגשתי בה לראשונה היא לחשה לי

״זה רק הפחד מהפחד עצמו״

רציתי לדבר איתה על הפחד מהכאב

אבל היא רק צחקה בקול גדול,

וגם אני צחקתי ממש כשהבנתי - ״זה רק כאב״.


ואז זה נכתב כתור תזכורת ~


היא קוטפת כל עלה כותרת ללא חשש מהקוצים

טובעת את שיניה בכל מה שהיא רוצה

היא מעדיפה לדמם וללקק את כפה מאשר את הפחד מפני הסכנה

רוחה, אינה כבולה, והיא מתפרעת עכשיו

היא פראית ונטולת פשרה

תשוקה נועזת לחיים וחסרת כל חשש

לא ניתן לכלוא אותה.


היא מזן אחר - מפחיד ומזמין כאחד

ציידת שמשחקת עם טרפה לפני הההריגה

קורעת את הבשר בשיניה עם מבט מתקתק בעיניה

נשמה בעלת שורשים בלתי מעורערים

היא שברה את הזכוכית שמפרידה בינה לבין המציאות

כפות רגליה מלוכלכות מריקודים יחפים

היא הגחלת האחרונה שנשרפת בגשם

עד שלא נותר דבר מלבד אפר ועצם

היא הולכת בשבילי עפר במקום במעברים סלולים

גורמת ללב שלי להרגיש רגשות עזים וגועשים


לא מביטה לאחור למה שקרה ועוד יכול להיות

אומץ הברזל שלה הוא עוגן להתלבטות

לאלו המתנדנדים בין תעוזה לחוסר שביעות

היא הנמל המבוקש בסערה,

מקלט למי שעייף מהתנודות של הלב


גלים מתרסקים עליה וממלאים את ריאותיה

בתחושה של סכנה כשהיא שוחה כנגד הגאות

מתנשפת באוויר בהתרסה ובטבעיות

היא לוחמת נטולת קרב וללא מגן


שם בתוך חלל ליבה טמון הרוך

בין הקשיחות שלה לבין החמלה

בין החופש, לבין האיפוק שבה

מקום שבו היא יכולה לשפוך עצמה ולהרפות

אחרים מביטים בהערצה בחופשיות לנוכחותה

והיא ביראת כבוד הולכת

ונעלמת שוב ללא עקבות.


4 views0 comments